• Labara
 • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele a odběratele

Správce osobních údajů: LABARA s.r.o., IČ 255 55 308, se sídlem Jindřichov 20, Velká Bíteš
Kontaktní údaje správce: Soňa Bendeová, telefon: 605 739 682, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účel zpracování osobních údajů:

 • zpracování objednávek, dodání objednaného zboží a všechny záležitosti s tím spojené
 • zpracování požadavku na dodání zboží a služeb, převzetí zboží a všechny záležitosti s tím spojené
 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů, pozvánek na veletrhy
 • pozvánky na sportovní a společenské akce a degustace

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce pro všechny výše uvedené účely

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely dle souhlasu i oprávněného zájmu správce.
Poskytnutí osobních údajů je

 • povinné pro vyřízení objednávky od dodavatele i pro odběratele a marketingové účely
 • dobrovolné pro nepracovní akce

OBECNÁ PRÁVA:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO:

 • máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány

Osobní údaje jsou ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky, ať je správce na straně dodavatele či odběratele.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

News
6.10. 2021

Attention!

From 11. 10. 2019 to 30. 11. 2021, the arrival to the company in Jindřichov will be possible only via Jinošov and Pucov (the road will be closed in the direction from Velká…
16.6. 2021

Elektro-MOSKVA 2021

Our subsidiary LABARA-RUS successfully participated in the trade fair in Moscow - Elektro-MOSKVA from June 7,2021 – June 10, 2021, where it presented itself as a supplier of…
Contact
LABARA s.r.o.
Jindřichov 33
595 01 Velká Bíteš
tel.: +420 566 533 128
fax: +420 566 533 111
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nahoru