Kvalita

Kontrola jakosti, metrologie

Měřící přístroj2KVALITA
Pro zajištění kvality výrobků ve shodě se současnými standardy, naše produkty a veškeré procesy neustále monitorujeme.
Jsme nově vybaveni moderním 3d měřícím přístrojem DEA GLOBAL Classic v měřících osách X 900; Y 1500; Z 800 Přesnost: MPEE = od 2,2 + l/300 μm.
GLOBAL Classic je víceúčelový souřadnicový měřicí stroj ke kontrole rozměrů nejrůznějších komponentů. Stroj je vybavený spínacími dotekovými sondami i skenováním.
Skenovací verze rovněž využívá zlepšené výkonnosti. Strukturální teplotní kompenzace CLIMA zajistí výbornou přesnost v širokém rozsahu teplot.
GLOBAL Classic je efektivní řešení kontroly rozměrové kvality.

ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST VÝROBNÍCH DÁVEK
Díky internímu systému sledování zakázky od jejího přijetí až po dodání k zákazníkovi, je pro nás samozřejmostí také dokonalá zpětná sledovatelnost výrobních dávek.

Poptávka
Aktuálně
7.6. 2019

Exkurze v Labaře

V pátek 24. 5. 2019 navštívili společnost Labara s.r.o. žáci a žákyně osmých tříd Základní školy ve Velké Bíteši.
29.5. 2019

Cwieme Berlín 2019

Vážení obchodní přátele, velmi rádi bychom touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a hlavně Vaši návštěvu na našem stánku v rámci veletrhu CWIEME 2019…
Nahoru