Kvalita

Kontrola jakosti, metrologie

Měřící přístroj2KVALITA
Pro zajištění kvality výrobků ve shodě se současnými standardy, naše produkty a veškeré procesy neustále monitorujeme.
Jsme nově vybaveni moderním 3d měřícím přístrojem DEA GLOBAL Classic v měřících osách X 900; Y 1500; Z 800 Přesnost: MPEE = od 2,2 + l/300 μm.
GLOBAL Classic je víceúčelový souřadnicový měřicí stroj ke kontrole rozměrů nejrůznějších komponentů. Stroj je vybavený spínacími dotekovými sondami i skenováním.
Skenovací verze rovněž využívá zlepšené výkonnosti. Strukturální teplotní kompenzace CLIMA zajistí výbornou přesnost v širokém rozsahu teplot.
GLOBAL Classic je efektivní řešení kontroly rozměrové kvality.

ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST VÝROBNÍCH DÁVEK
Díky internímu systému sledování zakázky od jejího přijetí až po dodání k zákazníkovi, je pro nás samozřejmostí také dokonalá zpětná sledovatelnost výrobních dávek.

Poptávka
Aktuálně
2.1. 2019

SPS IPC Drives 2018

Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a hlavně Vaši návštěvu na našem stánku v rámci veletrhu SPS IPC…
8.10. 2018

Poděkování za návštěvu na PLASTEXU 2018

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na PLASTEXU 2018 který se konal v rámci 60. ročníku MSV v Brně a přejeme všem…
Nahoru