Kontrola jakosti, metrologie

DSCF0044KVALITA
Pro zajištění kvality výrobků ve shodě se současnými standardy, naše produkty a veškeré procesy neustále monitorujeme. Jsme vybaveni všemi moderními měřícími zařízeními včetně 3-D měřicího systému. Mimo pravidelných auditů je společnost LABARA auditována a vyhodnocována Vámi, našimi zákazníky. Na základě Vašich námětů pak neustále vylepšujeme naše procesy.

ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST VÝROBNÍCH DÁVEK
Díky internímu systému sledování zakázky od jejího přijetí až po dodání k zákazníkovi, je pro nás samozřejmostí také dokonalá zpětná sledovatelnost výrobních dávek.

Poptávka
Nahoru